Берестейська церковна унія у творчості Павла Ясєніци

  • Taras Hrynevich

Анотація

Аналізуються погляди польського історика часів Польської Народної Республіки
Павла Ясєніци на проблеми історії Берестейської церковної унії. Досліджується ви-
світлення питань ґенези ідеї унії та процесу її укладення, оцінки об’єднання церков
в історії українського та польського народів.
Ключові слова: унія, православ’я, католицизм

Опубліковано
2020-12-01
Розділ
ІСТОРІЯ: ВІДРОДЖЕННЯ І ПОЧАТОК НОВОЇ ДОБИ (ХVІ – КІНЕЦЬ ХVІІІ СТ.)