До питання про час заснування монастирів на південно-східному польсько-литовському порубіжжі в XV – середині XVII ст.

  • Vyacheslav Sherstyuk

Анотація

Аналізуються існуючі в історіографії дані про початки монастирського життя на
польсько-литовському порубіжжі з Диким Полем (в основному – території історичної
Полтавщини). Здійснена спроба довести можливість заснування духовних обителей
на цих територіях лише з початку ХVІІ ст.
Ключові слова: монастирі, Лівобережне Подніпров’я, Полтавщина, козацька доба

Опубліковано
2020-12-01
Розділ
ІСТОРІЯ: ВІДРОДЖЕННЯ І ПОЧАТОК НОВОЇ ДОБИ (ХVІ – КІНЕЦЬ ХVІІІ СТ.)