Співіснування християнства з язичництвом на українських теренах у період розвиненого середньовіччя

  • George Kojolianko

Анотація

Досліджується наукова проблема впровадження християнства на теренах України
та його співіснування з язичництвом у період розвиненого середньовіччя. На осно-
ві джерельного матеріалу (писемні та етнологічні матеріали) констатується майже
повне збереження язичницької віри в цей період.
Ключові слова: віра, християнство, язичництво, свята, обряди, боги, жертвоприно-
шення, культ

Опубліковано
2020-11-30
Розділ
ІСТОРІЯ: АНТИЧНІ КУЛЬТИ. РАННЄ ХРИСТИЯНСТВО