Космогонічні та теогонічні міфи в ранньоетнічних світоглядно-релігійних системах східних слов’ян

  • Serhey Lavrinenko

Анотація

Розглядаються у поєднанні дві основні складові світоглядно-релігійної системи
східних слов’ян − міфологічна та демонологічна. Простежується взаємозв’язок
слов’янської та індоєвропейської культурно-релігійних традицій.
Ключові слова: міфологія, демонологія, космогонізм, світогляд, дуалізм, вірування,
язичництво, божество

Опубліковано
2020-11-30
Розділ
ІСТОРІЯ: АНТИЧНІ КУЛЬТИ. РАННЄ ХРИСТИЯНСТВО