О кремации в контексте погребального обряда Херсонеса-Херсона

  • Nataliya Suprun

Анотація

Поховальний обряд є віддзеркаленням цілісної системи поглядів, що складалася
століттями. У зв’язку з трансформацією світогляду впродовж античного і серед-
ньовічного періодів у Херсонесі зазнавали змін усі його складові: вибір способу
поховання, вибір похоронної споруди, а також церемонія поховання. Стаття є
першою спробою комплексного аналізу кремації у контексті похо вального обряду
Херсонеса-Херсона.
Ключові слова: Херсонес, античність, некрополь, похоронний обряд, кремація, по-
хоронна споруда, поховання, труна, похоронна амфора, похоронний інвентар

Опубліковано
2020-11-30
Розділ
ІСТОРІЯ: АНТИЧНІ КУЛЬТИ. РАННЄ ХРИСТИЯНСТВО