Українське сакральне мистецтво та архітектура на сторінках львівського часопису «Przegląd Аrcheologiczny»

  • Lidiya Lazurko

Анотація

Досліджено питання створення та з’ясування окремих аспектів діяльності першого
львівського спеціально-історичного часопису «Przegląd Аrcheologiczny». Створений у
1876 р. з просвітницькою метою, часопис робив акцент на інформуванні про найнові-
ші здобутки у галузі археології, не цураючись, водночас, досліджень у різноманітних
спеціально-історичних царинах та історії мистецтв. Доведено, що на сторінках «Przeglądu
Аrcheologicznego» були опубліковані перші, дещо аматорські, розвідки про русинське
сакральне мистецтво та архітектуру як окремий стиль, що сколихнуло гострі наукові
дискусії та стало поштовхом до активізації досліджень у цьому напрямку.
Ключові слова: українське сакральне мистецтво, архітектура, часопис «Przegląd
Аrcheologiczny»

Опубліковано
2020-11-27
Розділ
САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО: МУЗЕЙНИЦТВО. КРАЄЗНАВСТВО