Кампанологічне джерелознавство як основа вивчення дзвонарської культури

  • Bohdan Kindratyuk

Анотація

Запропоновано дослідницькі «ключі», без яких неможливо відкрити невідоме в
українському дзвонознавстві, розкрити суть дзвонарського мистецтва в контексті його
ґенези, еволюції, національної та регіональної специфіки, зокрема встановлення техно-
логії виготовлення дзвонів, усебічного соціального призначення їхньої музики тощо.
Ключові слова: кампанологія, дослідження, методологія, дзвонарська культура,
дзвонарство, кампанологічне джерелознавство, наукові підходи, методика, вивчення,
джерела, генеза

Опубліковано
2020-11-27
Розділ
САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО: САКРАЛЬНА МУЗИКА