Музично-стильова характеристика похоронних богослужбових циклів М. Кумановського

  • Svitlana Gural’na

Анотація

Подано тезаурус поховально-поминального процесу та його складових крізь призму
літургіки та обрядової традиційності. Проаналізовано особливості музичної мови по-
хоронних богослужбових циклів М. Кумановського в контексті жанрово-стилістич них
тенденцій Східної Галичини першої третини ХХ ст.
Ключові слова: Східна Галичина, композитор, похорон, панахида, музично-стильові
особливості

Опубліковано
2020-11-27
Розділ
САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО: САКРАЛЬНА МУЗИКА