Міфічність звірина «Рігведи» – Шарабха

  • Ludmila Aheyeva

Анотація

На основі порівняльного історико-лінгвістичного та етнографічного аналізу розгля-
нуто символику орнаментики народних ковшів Східної Європи, а також представлені
історичні матеріали, що підтверджують існування його культу в минулому. Запропо-
новано гіпотезу про походження етноніма «слов’яни».
Ключові слова: ковші, символіка, Шарабха, етнонім «слов’яни»

Опубліковано
2020-11-27
Розділ
САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО: ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО