Іканастасы ўніяцкіх храмаў Беларусі XVII – пачатку ХІХ ст.: колькасць чыноў і іх змест

  • Halina Flikop

Анотація

У артыкуле асвятляецца пытанне пра склад іканастасаў грэка-каталіцкіх храмаў
Беларусі. Выяўляюцца найбольш пашыраныя тыпы канструкцый, якія былі ўласцівы
для розных рэгіёнаў. Прыводзяцца прыклады усіх магчымых варыянтаў спалучэння
іканастасных чыноў, якія ўдалося выявіць. Даследаванне выканана на аснове звестак з
пратаколаў візітацый уніяцкіх храмаў канца XVII – пачатку ХІХ ст. з архіваў Беларусі,
Літвы, Расіі, Польшчы.
Ключавыя словы: ўніяцкі іканастас, іканастасны чын, грэка-каталіцкая царква

Опубліковано
2020-11-27
Розділ
САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО: ІКОНОПИС