Реставраційні роботи Львівського Ставропігійського інституту (кінець ХVІІІ – 70-ті рр. ХІХ ст.)

  • Oleksandra Kyrychuk
  • Iryna Orlevych

Анотація

На основі архівних джерел простежуються заходи Львівського Ставропігійського
інституту в галузі реставрації та фінансового забезпечення церкви св. Успіння Бого-
родиці, каплиці Трьох Святителів та вежі Корнякта в умовах правління Габсбурзької
монархії протягом кінця ХVІІІ – 70-х рр. ХІХ ст.
Ключові слова: Львівський Ставропігійський інститут, Успенська церква, архітектура,
патронат, Галичина.

Опубліковано
2020-11-27
Розділ
САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО: ХРАМОВА АРХІТЕКТУРА ТА ІНТЕР’ЄР