Канцэпцыя сарматызму ў сакральным дойлідстве Беларусі перыяду барока

  • Tamara Gabrus

Анотація

Обгрунтовується історичний міф про Сарматію як прабатьківщину шляхетського
стану поляків і литвинів, який став ідеологічним обґрунтуванням державної унії Корони
Польської і Великого Князівства Литовського 1569 р. та створення багатонаціональної і
поліконфессональной Речі Посполитої. Простежуються композиційні, конструктивні і
декоративні особливості католицьких церков Великого князівства Литовського в межах
сучасної Білорусі, яка визначається автором як «сарматське бароко» першої половини
ХVІ – ХVІІ ст.
Ключові слова: сарматизм, станова атрибутика, сарматське бароко, аскетизм худож-
нього образу, еволюція архітектурних форм

Опубліковано
2020-11-27
Розділ
САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО: ХРАМОВА АРХІТЕКТУРА ТА ІНТЕР’ЄР