Концепції позаземного розуму в культурному універсумі: філософсько-релігієзнавчі виміри

  • Anatoliy Tshedrin

Анотація

Розглянуто філософсько-релігієзнавчі виміри уявлень про інший, позалюдський ро-
зум, що являють собою структуровану цілісність, важливу для усвідомлення суб’єктності
людства в культурному універсумі різних епох. Проаналізовано вплив уявлень про по-
залюдський розум на відтворення традиційно-доктринальних релігійних уявлень і рухів
«Нової Ери» в культурному універсумі доби постмодерну.
Ключові слова: релігієзнавство, філософія, культурологія, культурний універсум,
інший розум, позалюдський розум, позаземний розум, позаземні цивілізації, концеп-
туальний кластер, концептуальний конфлікт, постмодернова релігійність, космізація
релігії, архаїзація культури, ченнелінг

Опубліковано
2020-11-27
Розділ
ФІЛОСОФІЯ: КОСМОГОНІЧНІ ТЕОРІЇ СУЧАСНОГО СВІТУ