Релігійний чинник соціокультурної самоідентифікації особистості

  • Ganna Korzh

Анотація

З позиції екзистенціальної антропології розглядається проблема релігійного само-
визначення української людини. Підкреслюється важливість особистого досвіду для
самоідентифікації особистості. Осмислення філософсько-релігійного доробку україн-
ських та європейських мислителів дозволяє краще зрозуміти українську ментальність,
відкрити дещо нові, утаємничені сторони національної культурної реальності та душі
української людини.
Ключові слова: релігія, релігійне самовизначення, автентичне самовизначення,
ідентичність

Опубліковано
2020-11-27
Розділ
ФІЛОСОФІЯ: СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПРОЯВИ РЕЛІГІЙНОГО ФЕНОМЕНУ