Релігійно-духовна картина світу українців як предмет художнього осмислення

  • Olena Perelomova

Анотація

У статті розглянуто змістовні і стилістичні особливості застосування біблеїзмів у тек-
стах художніх творів, які автор розглядає як інтертекстеми. Показано, що на лексичному
рівні біблеїзми виконують текстотвірну функцію, стають засобом творення концепту-
ального змісту твору, вагомим елементом мовної характеристики персонажів.
Ключові слова: православ’я, Біблія, біблеїзми, інтертекстема, текст, семантика

Опубліковано
2020-11-25
Розділ
ФІЛОСОФІЯ: БОГОСЛОВСЬКА І РЕЛІГІЄЗНАВЧА ДУМКА