Релігійні «роздумування» галицького селянина Тимофея Мостового (на основі рукопису «По дорозі хлопської філософії»)

  • Ivan Palamar

Анотація

Розглянуто рукопис Тимотея Мостового «По дорозі хлопської філософії» у контексті
його життя, наскрізь пронизаного християнською праведністю, сповненого нелегкою
селянською працею та невтомною творчістю у царині релігійно-філософській. Ви-
світлено авторське розуміння християнських істин і тлумачення складових релігійної
свідомості.
Ключові слова: жива віра, християнський дороговказ, засади пізнання, релігійна
свідомість, симетричність і потрійність, багатофункційність речей, Божий допуск.

Опубліковано
2020-11-25
Розділ
ФІЛОСОФІЯ: БОГОСЛОВСЬКА І РЕЛІГІЄЗНАВЧА ДУМКА