Шевченкова «гармонія»: християнсько-богословський аспект

  • Vasyl Yaremenko

Анотація

На основі християнської богословських засад аналізується питання «гармонії» у
творчій спадщині Тараса Шевченка та його релігійний світогляд. Розширено інтер-
претацію його творчості
Ключові слова: гармонія, дисгармонія, шевченкознавство, теологія, християнство,
чесноти, смирення

Опубліковано
2020-11-25
Розділ
ФІЛОСОФІЯ: БОГОСЛОВСЬКА І РЕЛІГІЄЗНАВЧА ДУМКА