Романтизм і релігійно-богословська проблематика в творчості Т. Шевченка

  • Roman Galuiko
  • Valerij Stetsenko

Анотація

Розглянуто взаємозв’язок романтизму і релігійно-богословської проблематики в
творчості Т. Шевченка. Проаналізовано специфіку поетично-філософського осмислення
Кобзарем теологічної проблеми «людина-Бог». Досліджено особливості Шевченкової
інтерпретації феномену релігії. З’ясовано існування помітного «паралелізму» в розгляді
релігійно-богословської проблематики у Т. Шевченка і С. К’єркегора.
Ключові слова: Шевченко, романтизм, людина, Бог, релігія, богослов’я, творчість

Опубліковано
2020-11-25
Розділ
ФІЛОСОФІЯ: БОГОСЛОВСЬКА І РЕЛІГІЄЗНАВЧА ДУМКА