Сакральне і природничо-наукове в Палеях («Палея Толковая» Коломенська і Палея Крехівська)

  • Valentyn N. Vandyshev

Анотація

Розглянуто змістовні і стилістичні особливості богослужебних Палей, які викорис-
товувались у релігійній діяльності впродовж 14–18 ст. Для унаочнення використано
тексти Палей Коломенської і Крехівської. Показано великий внесок Івана Франка до
аналізу і видання останньої, а також його досвід опрацювання апокрифічної літера-
тури.
Ключові слова: апокрифічні тексти, Палеї, грецькі тексти.

Опубліковано
2020-11-25
Розділ
ФІЛОСОФІЯ: БОГОСЛОВСЬКА І РЕЛІГІЄЗНАВЧА ДУМКА