Агональність як смислова ланка аскетики в «Житії» києво-печерського ченця Феодора

  • Georgiy Pankov

Анотація

На матеріалах Києво-Печерського патерика, що демонструє міфічну картину проти-
стояння ченця Феодора спокусам з боку інфернальних сил, розглядається значення агону
в православній аскетичній культурі, а також його інструментальна роль у формуванні
смислового поля агіографічного міфу.
Ключові слова: агональність, аскетика, агіографічний міф, цінності, духовна бо-
ротьба, духовна праця

Опубліковано
2020-11-25
Розділ
ФІЛОСОФІЯ: БОГОСЛОВСЬКА І РЕЛІГІЄЗНАВЧА ДУМКА