Крила Веретрагни на так званих “великопольських” шоломах

  • Adam Lech Kubik

Анотація

Досліджено фрагмент прикраси, розміщеної на передній частині шоломів так званого
“великопольського” типу або типу “Чорна Могила” – II типу А. Н. Кірпічнікова. Станом
на сьогодні відомо про сорок знахідок, безпосередньо пов’язаних з таким типом шоломів.
Це, мабуть, найчисленніша форма середньовічних знахідок шоломів, відомих сьогодні в
Центральній та Східній Європі, переважно в Польщі та на території Русі. Ці шоломи не-
щодавно були предметом багатьох досліджень щодо їхнього географічного походження або
еволюції шоломових конструкцій. Незначна частина досліджень була присвячена значенню
окремих декоративних елементів. Деякі елементи прикрас шолома демонструють значний
рівень їхнього зв’язку та спадкоємності зі шоломами, які використовувалися століттями
раніше. Не можна однозначно стверджувати, на скільки значення декоративних елементів
у шоломах типу “Чорна Могила” та їхніх попередніх прототипів було однаковим. Проте,
виявлення певного шляху еволюції окремих декоративних елементів дозволило зрозуміти не
тільки розвиток озброєння Центральної та Східної Європи, але й певний спосіб мислення і
прийняття символіки (явно пов’язаної з релігією) нашими предками. Звичайно, важко ствер-
джувати, чи вони приймали символіку, пов’язану з божеством, як прикраси, які трактувалися
як знак відповідної королівської влади.
На основі аналізу фронтального оформлення цих шоломів у вигляді декоративної діадеми
здійснено критичну оцінку існуючої теорії А. Н. Кірпічнікова і представлено нове тлумачення
сенсу або принаймні самого походження цих діадем. Обґрунтовано, о вони чітко відповідають
діадемам, відомим з центральноазійських шоломів і мистецтва, створеним під безперечним
впливом релігійного мистецтва доісламського Ірану.
Ключові слова: Іран, релігія, Авеста, броня, шоломи, ранньосередньовічний період

Опубліковано
2019-09-30
Розділ
СИМВОЛІКА ТА МІФОЛОГІЯ