Матеріали з історії української церкви в архівних фондах Національного університету «Києво-­Могилянська академія»: зміст, склад, видові характеристики .

  • Taissa Sydorchuk

Анотація

Подано огляд матеріалів з історії української церкви в архівних колекціях на-
укової бібліотеки Національного університету «Києво­Могилянська академія»,
зокрема у фондах видатного вченого Омеляна Пріцака, родини громадських діячів
Ольги та Ярослава Дужих, науковця і церковного діяча Ігоря Губаржевського. Ви-
світлено склад, зміст, типи і особливості документів з історії української церкви в
кожній архівній колекції та заакцентовано увагу на науковому значенні збережених
архівних документів як історичних джерел до вивчення історії української церкви
в Україні і за кордоном.
Ключові слова: українська церква, Омелян Пріцак, Ольга та Ярослав Дужі, Ігор
Губаржевський, архівна колекція, архівний документ, історичне джерело

Опубліковано
2020-11-24
Розділ
ІСТОРІЯ: ЦЕРКВА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ