Студенти України як об’єкт і суб’єкт антирелігійної політики більшовиків у 1920-­х роках

  • Olga Ryabchenko

Анотація

Висвітлено питання запровадження нової революційної обрядовості у студент-
ському середовищі і в суспільстві в цілому. Студенти розглядаються як об’єкт і суб’єкт
здійснення державної політики у відношенні до релігії. Визначені методи і форми бо-
ротьби більшовиків з релігійними святами і обрядами та реакція на утвердження нової
обрядовості в суспільстві.
Ключові слова: студенти, релігійна свідомість, радянські революційні свята, безбожна
пропаганда, антицерковні кампанії

Опубліковано
2020-11-23
Розділ
ІСТОРІЯ: ВИКЛИКИ ХX СТ.