Митрополит Андрей Шептицький і єпископ Григорій Хомишин в умовах ідеологічної дискусії між галицькими клерикалами і націоналістами міжвоєнної доби

  • Oleg Yegreschiy

Анотація

Розкриваються взаємовідносини між галицькими клерикалами міжвоєння – митро-
политом Андреєм Шептицьким, єпископом Григорієм Хомишиним і українським на-
ціоналістичним підпіллям. Автори намагаються визначити уроки і досвід цих взаємин
сучасному поколінню.
Ключові слова: український націоналізм, клерикалізм, митрополит А. Шептицький,
єпископ Г. Хомишин

Опубліковано
2020-11-23
Розділ
ІСТОРІЯ: ВИКЛИКИ ХX СТ.