Релігійне виховання в ремісничих та робітничих організаціях Львова у 1920–1930­х рр

  • Oksana Pasitska

Анотація

Прослідковано морально­етичне та релігійне виховання членів українських міщан-
ських організацій Львова «Будучність», «Воля», «Зоря», «Сила», зокрема проаналізо-
вано засоби утвердження християнських цінностей серед української ремісничої та
робітничої молоді.
Ключові слова: Львів, ремісничі організації, робітничі товариства, «Будучність»,
«Воля», «Зоря», «Сила», релігійне виховання, християнські цінності

Опубліковано
2020-11-22
Розділ
ІСТОРІЯ: ВИКЛИКИ ХX СТ.