Греко­-католицька церква в Галичині у першій чверті ХХ ст. між інституційним консерватизмом і новочасними викликами

  • Roman Lekhniuk

Анотація

Висвітлено способи проникнення ідеологій соціалізму й націоналізму у церковні
структури Греко­католицької церкви. Окреслено дискусії стосовно взаємодії світ-
ського і церковного просторів, а також шляхів оновлення Церкви. Стверджується,
що саме завдяки консерватизму, який проявлявся в претензіях на суспільний провід,
політичному легалізму та акцентуванні соціальних поділів, Церкві вдалося пере-
творитися в потужну національну інституцію, яка взяла на себе місію підтримувати
суспільну рівновагу і протистояти політичному екстремізму.
Ключові слова: Греко­католицька церква, націоналізм, соціалізм, митрополит
Андрей Шептицький, консерватизм

Опубліковано
2020-11-22
Розділ
ІСТОРІЯ: ВИКЛИКИ ХX СТ.