Енцикліка «Rerum Novarum» та становлення суспільно­християнських рухів в Галичині наприкінці ХІХ ст.

  • Andriy Klish

Анотація

Проаналізовано програмні засади, ідейні принципи суспільно­християнських рухів у
Галичині, досліджено їх організаційні засади та політичну діяльність, охарактеризовано
мету, завдання та основні напрями діяльності організацій, з’ясовано роль енцикліки
«Rerum Novarum» у становленні цих рухів.
Ключові слова: енцикліка «Rerum Novarum», суспільно­християнський рух, Гали-
чина, політична діяльність

Опубліковано
2020-11-22
Розділ
ІСТОРІЯ: СТАНОВИЩЕ ЦЕРКОВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ТА ГАБСБУРЗЬКІЙ МОНАРХІЇ КІНЦЯ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.