Соціально­правове становище родини парафіяльного священика Російської імперії у ХІХ – на початку ХХ ст

  • Evhen Zakharchenko

Анотація

Розглядається кристалізація та метаморфози станових прав та обов’язків духо-
венства та осіб, що до нього належали, у ХІХ – на початку ХХ ст. Ставиться проблема
переосмислення станової парадигми суспільства Російської імперії внаслідок реформ
Олександра ІІ. На прикладі духовного стану як найбільш закритого і консервативного
аналізується вплив реформ на розвиток соціальної структури Російської імперії.
Ключові слова: правове становище, духовенство, соціальна структура, реформи
Олександра ІІ

Опубліковано
2020-11-22
Розділ
ІСТОРІЯ: СТАНОВИЩЕ ЦЕРКОВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ТА ГАБСБУРЗЬКІЙ МОНАРХІЇ КІНЦЯ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.