Книжкова культура православних священиків Подільської єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: організаційні та фінансові можливості

  • Tetiana Karoyeva

Анотація

Охарактеризовано православних священиків Подільської єпархії другої полови­
ни ХІХ – початку ХХ ст. як носіїв книжкової культури. Поза увагою залишено їхню
автор ську ін те лектуальну, але висвітлено організаційну діяльність для задоволення
індивідуальних читацьких потреб. Зауважено, що вже наприкінці ХІХ ст. священики
мали достатнє матеріальне забезпечення для досягнення цієї мети.
Ключові слова: православний священик, книжкова культура, книга, бібліотека, чи-
тання, Подільська єпархія

Опубліковано
2020-11-21
Розділ
ІСТОРІЯ: СТАНОВИЩЕ ЦЕРКОВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ТА ГАБСБУРЗЬКІЙ МОНАРХІЇ КІНЦЯ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.