Релігійно­-церковна преса Поділля другої половини ХІХ – початку ХХ ст

  • Sergey Еsiunin

Анотація

Зроблено огляд релігійно­церковної преси Поділля другої половини
ХІХ – на початку ХХ ст., проведено аналіз особливостей її функціонування
та видання.
Ключові слова: преса, періодичні видання, релігійно­церковна преса, право-
славна церква, римо­католицька церква, Поділля

Опубліковано
2020-11-21
Розділ
ІСТОРІЯ: СТАНОВИЩЕ ЦЕРКОВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ТА ГАБСБУРЗЬКІЙ МОНАРХІЇ КІНЦЯ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.