Римо і греко-католицькі вищі школи катехитів у східній Галичині у другій половині ХІХ-го століття: разом або окремо

  • Tomasz Pudłocki

Анотація

У 2014 р. преподобним доктором Чеславом Хшонщом була надрукована монографія
про вищі католицькі школи катехитів у Галичині. Нажаль, автор не приділяв уваги вчи-
телям релігії греко­католикам, роль яких у той час, особливо у східній частині провінції
була значною. Ось чому стаття є спробою завершити тези преподобного Чеслава Хшонща.
Серед них проблема співіснування катехитів є однією з найбільш важливих. Незважаючи
на польсько­українську політичну напруженість, розглядаючи церкву як інструмент по-
літичної стратегії (латинської – поляками, греко­католицької – українцями), так само як
постійної боротьби за нову україномовну вищу школу, слід сказати, що більшість шкіл
цього зразку були збалансовані суспільством, в такий спосіб, що студенти трималися
осторонь від політики. Внесок було зроблено не тільки більшістю принципів, але й до-
брою співпраці між катехитами обох обрядів.
Ключові слова: катехити, середні школи, релігія, Галичина, ХІХ століття

Опубліковано
2020-11-21
Розділ
ІСТОРІЯ: СТАНОВИЩЕ ЦЕРКОВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ТА ГАБСБУРЗЬКІЙ МОНАРХІЇ КІНЦЯ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.