До питання соціокультурних наслідків скасування унійної Холмської єпархії (1875 р.)

  • Nadia Stokolos

Анотація

Проаналізовано наслідки скасування уніатської Холмської єпархії (1875 р.), на
теренах Холмщини і Південного Підляшшя як в останній чверті ХІХ ст., так і неодно-
разово впродовж ХХ ст. З’ясовано, що її наслідком стало зміцнення позицій Російської
Православної Церкви в регіоні, а згодом і російської влади.
Ключові слова: Греко­Уніатська Церква, Російська Православна Церква, уніатська
Холмська єпархія, Холмщина і Південне Підляшшя, прозелітична кампанія, релігійна
конверсія, «упорствующие»

Опубліковано
2020-11-21
Розділ
ІСТОРІЯ: СТАНОВИЩЕ ЦЕРКОВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ТА ГАБСБУРЗЬКІЙ МОНАРХІЇ КІНЦЯ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.