Римо-­католицька парафіяльна школа як структурний елемент системи освіти на Правобережній Україні (перша чверть ХІХ ст.)

  • Arkadii Tkachuk

Анотація

Розглянуто становище римо­католицьких парафіяльних шкіл Правобережної
України в період царювання Олександра І. Зроблено акцент на визначенні місця па-
рафіяльних шкіл в системі освіти, запровадженої Т. Чацьким та А. Чарторийським в
ході освітніх реформ.
Ключові слова: Едукаційна комісія, реформи, указ, парафіяльна школа, навчальний
округ, РКЦ, шкільний статут, фундуш

Опубліковано
2020-11-21
Розділ
ІСТОРІЯ: СТАНОВИЩЕ ЦЕРКОВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ТА ГАБСБУРЗЬКІЙ МОНАРХІЇ КІНЦЯ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.