Учні Володимирської василіанської повітової школи в першій третині ХІХ ст

  • Stanislav Voloshchenko

Анотація

Досліджено учнівську спільноту Володимирської василіанської повітової школи
в першій третині ХІХ ст. Охарактеризовано її територіальне і станове походження,
вікові характеристики, час перебування у навчальному закладі, а також конфесійну
приналежність.
Ключові слова: Унійна Церква, Василіанський Чин, Володимирська василіанська
повітова школа, учні

Опубліковано
2020-11-21
Розділ
ІСТОРІЯ: СТАНОВИЩЕ ЦЕРКОВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ТА ГАБСБУРЗЬКІЙ МОНАРХІЇ КІНЦЯ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.