Священик та політичний діяч: Іван Костецький в русофільському русі кінця ХІХ – початку ХХ століття

  • Iryna Orlevych

Анотація

Проаналізовано біографію Івана Костецького – священика, громадського та політичного
діяча, одного з лідерів русофільської течії. Показано формування особистості І. Костецького
на тлі його доби, проілюструвано родинне виховання та рівень отриманої освіти, охарактери-
зувано оточення яке впливало на обрання духовного сану та політичної орієнтації, розкрито
його діяльність як голови русофільського товариства “Народний дім”, депутата сейму та
лідера русофільського руху, який очолював його консервативне крило.
Зясовано, що І. Костецький як і багато представників русофільського руху ХІХ ст. поєд-
нював своє священицьке служіння із активною політичною діяльністю. о. І. Костецький як
голова Народного дому завершив будівництво храму Преображення господнього, збудував
приміщення для гімназії, заснував стипендійні фонди та інше. За допомогою Народного
дому намагався поширювати російську мову і православ’я. Після розколу русофільської течії
у 1909 р. на новокурсників та старокурсників І. Костецький очолив останніх. 1910 року він
очолив новоутворену інституцію старокурсників “Галицько-Русску раду”. Як голова Народ-
ного дому відстоював всі зазіхання новокурсників на домінування в Народному домі.
У роки Першої світової війни разом із представниками новокурсного крила русофільства
І. Костецький підтримав російську владу в Галичині. Він, як і багато священиків-русофілів
та русофільських діячів, до війни декларував приналежність до Греко-католицької церкви,
а під час війни із приходом російської влади заявив про свою прихильність до православ’я.
І. Костецький на знак лояльності до російської влади передати обидві церкви (Преображенсь-
ку та Зачатіївську) Народного дому для православного богослужіння. Залишався ревним
захисником русофільства і в міжвоєнний період, зокрема активно боровся за відновлення
русофільських інституцій.
Ключові слова: Іван Костецький, русофільство, Народний дім, духовенство, Перша світо-
ва війна

Опубліковано
2019-09-30
Розділ
СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК XVIII‒ХХ ст