Ідеали і цінності: релігійний, філософський і загальнокультурний дискурси

  • Valentyn N. Vandyshev
  • Olena Perelomova

Анотація

Проблема цінностей та ідеалів є актуальною в усіх сферах духовного жит-
тя людини. У засадничих документах католицизму, а також у літературних та
філософських творах ми знаходимо відображення цієї проблеми. Акцентова-
но увагу на сприйнятті засадничих моральних цінностей у сучасному технізо-
ваному глобальному світі.
Ключові слова: цінності, ідеали, світогляд, ІІ Ватиканський собор, свобода,
відповідальність, справедливість, смисл життя

Опубліковано
2020-11-20
Розділ
ФІЛОСОФІЯ, СОЦІОЛОГІЯ, ПОЛІТОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ: КУЛЬТУРНИЙ ДИСКУРС РЕЛІГІЇ