Актуальні проблеми і перспективи релігієзнавчої науки України (до 25-річчя Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ)

  • Anatoliy Kolodnyy
  • Liudmyla Fylypovych

Анотація

Статтю присвячено 25-річному ювілею академічного релігієзнавства. Ав-
тори підводять підсумки плідної діяльності Відділення релігієзнавства Інсти-
туту філософії НАН України, визначають актуальні проблеми його нинішньо-
го стану, критикують недоліки та пропонують шляхи перспективного розвитку.
Ключові слова: академічне релігієзнавство, Відділення релігієзнавства Ін-
ституту філософії НАН України, теоретичне і практичне релігієзнавство, релі-
гієзнавство як наука, релігієзнавство як навчальна дисципліна

Опубліковано
2020-11-20
Розділ
ФІЛОСОФІЯ, СОЦІОЛОГІЯ, ПОЛІТОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ: КУЛЬТУРНИЙ ДИСКУРС РЕЛІГІЇ