Греко-католицизм як історичний тип українського християнства

  • Ivan Paslavskyi

Анотація

Автор висуває й обґрунтовує концепцію про історичні типи українського
(київського) християнства: кирило-методіївство, свято-володимирське христи-
янство, могилянство і греко-католицизм. Обгрунтовується теза, що найбільш
сутнісним вираженням українського християнства є греко-католицизм.
Ключові слова: греко-візантійська культурна спадщина, духовні цінності,
західноєвропейський світ, могилянство, кирило-методіївська традиція, греко-
католицизм

Опубліковано
2020-11-18
Розділ
ЦЕРКОВНА ІСТОРІЯ: XV–XVIII столІття