Герменевтичне коло та (не)можливість політкоректності: термінологічна проблема у дослідженнях з історії релігії

  • Pavlo Yeremieiev

Анотація

Досліджено специфіку використання термінів у наукових працях з історії релігії. Визна-
чено, що низка понять імпліцитно наповнені сенсами, які є досить дражливими для пред-
ставників певних релігійних груп, і при цьому не можуть бути перевірені в рамках світської
науки. Висвітлюється зв’язок використання термінів у дослідженнях присвячених історії
релігії з проблемою герменевтичного кола. Зроблено наголос на необхідності уникнення ек-
вівокації при використанні багатозначних термінів, проведення чіткої межі між світською та
конфесійно-спрямованою наукою, опису досліджуваних явищ одразу з кількох дослідницьких
перспектив (що передбачає і застосування різного категоріального апарату). Показано сенс
постійної рефлексії дослідника стосовно впливу застосовуваної ним термінології на фокус
та результати його дослідження.
Ключові слова: історія релігії, історіографія, наукознавство, термінологія, герменевтичне
коло, політкоректність

Опубліковано
2019-09-29
Розділ
МЕТОДОЛОГІЯ