Еволюція органного мистецтва у контексті сакральності

  • Olena Matselyukh

Анотація

Досліджено еволюцію органного мистецтва на прикладах з історії розвитку культури в
різних країнах Європи від найдавніших часів до епохи бароко. Показано співвідношення
категорій сакрального і профанного в залежності від розвитку суспільних відносин та
впливу християнської релігії. Обґрунтовано роль трубного церковного органа, як одного
з основних атрибутів під час супроводу Святої Літургії. Простежено етапи зароджен-
ня, формування та вдосконалення трубного органа в залежності від потреб та запитів
суспільства і у зв’язку з професіоналізацією органного мистецтва. Наголос зроблено на
особливому статусі органного мистецтва протягом всього шляху еволюційного розвитку
музичного мистецтва та містичній суті органної музики, яка незмінно несе в собі глибокий
сакральний зміст. Виявлено низку найбільш показових подій в історії органобудівництва
з акцентом на імена творців (композиторів і виконавців), котрі стали ідейними провід-
никами своєї епохи.
Ключові слова: орган, сакральність, профанне, релігія, історія

Опубліковано
2020-02-27
Розділ
САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО