Видання Анфологіонів у друкарні Львівського Ставропігійського братства XVII – першої половини XVIII ст.

  • Yuliya Shustova

Анотація

Розглядається історія видання Анфологіона в друкарні Львівського Успенського
Ставропігійського братства в 1632–1738 рр. Всього побачило світ шість видань Анфологіонів,
останнє було надруковане відповідно вимогам Греко-католицької церкви за постановами
Замойського церковного собору. Відзначаються відомості про друкарів, тиражі видань,
ціни, за якими продавали книги. Порівнюються особливості оформлення титульних аркушів
книг. Аналізуються основні аспекти передмов і післямов, в яких особлива увага приділялася
текстологічній роботі видавців, а також алегоричному поясненню назви і значення книги.
Розглядаються тексти Змістів, які виступають важливими джерелами з хронології і містять
важливу інформацію про назви місяців. Простежуються зміни складу збірників, відзна-
чаються тексти, якими доповнювалися книги при перевиданнях, а в останньому, навпаки,
видалялися.
Ключові слова: Друкарня Львівського Успенського братства, Анфологіон, Мінея
святкова

Опубліковано
2020-02-27
Розділ
ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ В XVI–ХХ ст.