Релігійні питання на сторінках тижневика “Холмская Русь” та образ поляка-ка то- лика в очах росіянина

  • Natalia Rodger

Анотація

На основі аналізу публікацій релігійної тематики у часописі “Холмская Русь” з’ясовуються
питання характеристики поляка-католика з погляду росіян.
Робота є спробою детальної характеристики журналу на основі знайденого вихідного ма-
теріалу. Обговорюються часові рамки, його структура та редактори. Особливо багато уваги та
місця приділяється релігійним питанням. Православ’я в журналі подається як єдина справжня
релігія, яка допомагає людині розкрити і пізніше зміцнити власну російську ідентичність у
Польському Королівстві. Ефект русифікації, однак, був протилежним задуманому, що поро-
дило антиросійські настрої та пробудило польську національну свідомість.
Обгрунтовано, що Холмськое губернаторство було створено 1912 р. з метою відокремлення
православного населення від впливу католицизму, а щотижневик “Холмская Русь”, який ви-
давався у 1912–1917 рр. Братством Пресвятої Богородиці Православної Церкви, реалізував
царську політику інтенсивної русифікації населення, новоствореної губернії.
Доведено, що під час Першої світової війни православна громада Холмщини стала дезор-
ганізованою і парафіяльне життя завмерло.
Зроблено висновок, що “інструменти” русифікації царизму мали протилежний ефект від
наміченого і породили антиросійські настрої, мобілізували діяльність польської інтелігенції
та католицького духовенства.
Ключові слова: Хелмське намісництво, православна преса, православна церква, русифі-
кація, поляк-католик, братство Пресвятої Богородиці; Холм, Холмщина

Опубліковано
2020-02-27
Розділ
ДЖЕРЕЛА