Соціальний склад жертводавців Софії Київської (за ризничними описами 1740 та 1750 рр.)

  • Oksana Prokopyuk

Анотація

Досліджується соціальний склад жертводавців Софії Київської другої половини XVII –
XVIII ст. Проаналізовано два ризничні описи 1740 та 1750 рр., що представляють основну
частину ризниці Софійського собору, яка обслуговувала потреби трьох київських владик,
а саме: Рафаїла (Заборовського), Тимофія (Щербацького) та Арсенія (Могилянського).
Встановлено, що соціальний склад вкладників Софії Київської, включає світську та церковну
еліту, має вкраплення середніх прошарків соціуму, найбільш різнопланово репрезентує чорне
духовенство. Святість Софії Київської локалізується ширше, ніж Київ чи Київська митрополія.
Гендерний зріз вкладників характеризується значним представництвом, а то й переважанням
вкладниць жінок. До концептуалізації поміченого планується повернутися в компаративному
дослідженні ризничних описів київських монастирів та монастирів Гетьманщини.
Ключові слова: церковні вклади, жертводавство, XVIII ст., Київська митрополія, релігійна
культура

Опубліковано
2020-02-27
Розділ
ДЖЕРЕЛА