Судові справи церковних братств за 1668–1708 рр. (на підставі аналізу книг духовного суду Львівської єпархії)

  • Anna Navrotska

Анотація

Досліджено невідомі чорнові та чистові записи книг протоколів львівського духовного
єпископського суду з колекції Національного музею у Львові, за час перебування на єпис-
копській кафедрі Йосифа (Шумлянського) (1667–1708), проаналізовано типологію судових
справ церковних братств, що діяли в цей час у межах Львівської єпархії та позивались до
духовного суду, здійснено спробу узагальнити внутрішні та зовнішні конфлікти братств другої
половини XVI – початку XVIII ст., на основі судових протоколів показано релігійне, куль-
турне та соціальне життя братств у тогочасному суспільстві, розкрито специфіку релігійної і
фінансово-господарської діяльності братств. Звернено увагу на особливості функціонування
братських статутів, та застосування їх у повсякденному житті братчиків. Підкреслено право вий
принцип врегулювання суперечок поміж братствами. Показано особливості дисциплінування
як братств так і братського духовенства.
Ключові слова: церковні братства Львівської єпархії, Львівський духовний єпископський
суд, протоколи судових засідань, Національний музей у Львові

Опубліковано
2020-02-27
Розділ
ДЖЕРЕЛА