Соломон Бейм і націоналізм кримських караїмів

  • Maksym Martyn

Анотація

Стаття присвячена націоналізації спільноти кримських (східноєвропейських) караїмів.
Впродовж другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. ця спільнота, яка історично
сприймала себе як частина “бней ізраель”, юдейської громади в широкому сенсі цього слова,
в силу різних причин почала заявляти про себе як про “націю”. Становлення національної
ідентичності кримських караїмів розглядається як природний процес, що сутнісно мало від-
різняється від аналогічних процесів у Центральній та Східній Європі.
Досліджується історична спадщина бахчисарайського та одеського рабина (газзана) серед-
ини ХІХ ст. Соломона Бейма у порівнянні з творчістю А. Фірковича.
Аналізуються елементи створеного С. Беймом наративу, які сприяли формуванню націо-
нальної самоідентифікації кримських караїмів. Акцентується увага на авторстві караїмського
військового міфу і на ролі С. Бейма у формуванні культу кримського міста Чуфут-Кале як
“національної колиски” караїмів Східної Європи. З’ясовується роль мілітаризації та тюрки-
зації історї.
Ключові слова: Соломон Бейм, міф, націоналізм, модерність, ідентичність

Опубліковано
2020-02-27
Розділ
РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА