З історії ультрамонтанства в Галичині: роль Інсбруцького університету у формуванні ідей і поглядів о. Онуфрія Волянського

  • Roman Lekhniuk

Анотація

На основі епістолярної і публіцистичної спадщини о. Онуфрія Волянського і на прикладі
його біографії розглянуто один з головних шляхів поширення ідей ультрамонтанства в се-
редовищі греко-католицького духовенства Галичини – навчання на теологічному факультеті
Інсбруцького університету. Приклад особистих вражень і переживань Волянського, консер-
вативний і ультрамонтанський характер цього факультету, підбір викладацьких кадрів і на-
вчальна програма, співставлення листів Волянського і його статей вказують на ключову роль
студій в Інсбруку для утвердження в нього ультрамонтанського світогляду. Водночас аналіз
даної теми показав і нездоланні перепони, які зумовили неуспіх ультрамонтанства як серед
українського, так і польського духовенства краю. Окремим аспектом досліджуваної теми є
роль митрополита Андрея (Шептицького) в поширенні цієї ідейної течії серед українських
студентів-теологів, зокрема й Онуфрія Волянського.
Ключові слова: о. Онуфрій Волянський (1880–1911), університет в Інсбруку, ультрамон-
танство

Опубліковано
2020-02-27
Розділ
РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА