Релігійний аспект політичних репресій проти населення Західної України (1939–1989) у сучасному вітчизняному історіографічному дискурсі

  • Olha Dovbnia

Анотація

Аналізуються погляди й висновки вітчизняних істориків і релігієзнавців стосовно репре-
сивної складової антирелігійної політики компартійно-радянського режиму в західних регі-
онах України в 1939–1989 рр., а також визначаються перспективи подальшого опрацювання
цієї проблеми. Встановлено, що на сьогодні українські науковці дослідили причини, форми,
види, наслідки, масштаби репресій проти греко-католиків, римо-католиків, православних,
протестантів, а також специфіку їх застосування в регіонах Західної України. Окремі праці
вітчизняні дослідники присвятили жертвам репресій з числа греко-католицького та право-
славного духовенства.
Ключові слова: компартійно-радянський режим, репресії, депортація, Українська греко-
католицька церква (УГКЦ), Римо-католицька церква (РКЦ), Українська автокефальна право-
славна церква (УАПЦ), Руська православна церква (РПЦ), Реформатська церква, протестант-
ські громади, Свідки Єгови, адвентисти сьомого дня (АСД), євангельські християни-баптисти
(ЄХБ), іудаїзм

Опубліковано
2020-02-27
Розділ
ІСТОРІОГРАФІЯ