Імперативи християнства як чинники соціального порядку

  • Mykhailo Gordienko

Анотація

З’ясовуються концептуальні імперативи християнства як фактори по-
літичної й соціальної стабільності. На основі творів класиків теології об-
ґрунтовується ідея, що християнські цінності любові до Бога і ближнього
є онтологічними засадами синергії порядку й збереження національної
ідентичності.
Відзначено той факт, що сучасна Україна є ареною не тільки геополітич-
ного зіткнення, а й протистояння трансцендентальних сутностей добра і зла.
Анексія Криму й окупація Донбасу російським неоімперіалізмом – це по-
пущення Господа, який перевіряє спроможність українців до самостійності.
Якщо пройдемо цю перевірку гідно, тоді винагородою буде консолідована й
суверенна українська держава.
Підсумовано, без християнських імперативів ми стаємо політично враз-
ливими і втрачаємо не тільки морально-етичні та духовні координати, але
й руйнуємо політичну суб’єктність української спільноти. Якщо мірилом
суспільства є Бог, то це найкраща запорука його стабільності й порядку.
Ключові слова: християнство, Бог, мораль, суспільство, духовність, віра,
порядок

Опубліковано
2019-10-23
Розділ
ФІЛОСОФІЯ. СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ. ПОЛІТОЛОГІЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ІМПЕРАТИВИ РЕЛІГІЇ