Евристичний потенціал концепції самодетермінації особистості у католицькому персоналізмі Ж. Марітена

  • Tetiana Tsymbal

Анотація

Представлені результати соціально-філософського дослідження концепції
самодетермінації особистості в католицькому персоналізмі Жака Марітена.
Підкреслюється, що на відміну від традиційного томізму, філософ лібералізує
першопочаткові дії Бога і залишає простір для саморозвитку усього сущого.
Ж. Марітен чітко розділяє поняття “індивід” і “особистість”, наділяючи
останню такими сенсоутворюючими особливостями, як самодетермінова-
ність і свобода. У той же час, особистісна свобода трактується виключно як
духовна свобода, що пов’язує людину з вищими силами. Критикуючи тео-
кратичні погляди на роль і характер держави, Марітен розробляє концепцію
персоналістської революції та інтегрального гуманізму, що унеможливить
будь-які види дискримінації та нетерпимості, і створить умови буттєвого
вкорінення людини. Обґрунтовано, що філософія Марітена є втіленням
його етичних ідеалів, моральних цінностей і почуттів, що відкриває нові
можливості для використання евристичного потенціалу вчення в сучасних
умовах.
Ключові слова: особистість, самодетермінація, буттєве вкорінення, інте-
гральний гуманізм

Опубліковано
2019-10-23
Розділ
ФІЛОСОФІЯ. СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ. ПОЛІТОЛОГІЯ: БОГОСЛОВСЬКА І РЕЛІГІЄЗНАВЧА ДУМКА