Міф про створення світу в давньослов’янській міфології

  • Oleksandra Matyukhina

Анотація

Стаття присвячена дослідженню давньослов’янської міфології про ство-
рення світу. Проаналізовано матеріали усної народної творчості, археології,
етнографії, а також релігієзнавчі джерела. Обґрунтовано, що космогонічні
уявлення є підґрунтям суспільних ідеалів народу та основою базових архе-
типів культури, які зазнали певних трансформацій у процесі історичного
розвитку. Розрізняють пізні і ранні міфологічні уявлення. Виділено реліктові
сліди міфу про створення світу двома божествами – астральним та хтонічним.
Також звертається увага на сліди більш давнього космогонічного міфу, що
склався ще в неолітичних культурах – міфу про створення світу Великою
Богинею. У статті наголошується, що збереження символічних зображень,
образів давніх міфологічних систем в українській народній культурі виступає
ще одним свідченням безперервного наступництва її розвитку.
Ключові слова: слов’янська міфологія, космогонічний міф, деміург, Ве-
лика Богиня, знаково-символічна система, священні птахи, фольклор

Опубліковано
2019-10-23
Розділ
СИМВОЛІКА ТА МІФОЛОГІЯ